Es poden trobar virus a tot arreu on hi hagi vida, i probablement existeixen des de l’aparició de les primeres cèl·lules vivents

Una partícula vírica completa, coneguda com a virió, consisteix en àcid nucleic envoltat per una capa de protecció proteica anomenada càpsida. Les càpsides estan compostes de subunitats proteiques idèntiques anomenades capsòmers. Alguns virus tenen un «embolcall» lipídic» derivat de la membrana cel·lular de l’hoste. La càpsida està formada per proteïnes codificades pel genoma víric, i la seva forma és la base de la distinció morfològica

https://ca.wikipedia.org/wiki/Virus

https://en.wikipedia.org/wiki/Virus

La entrada en español es incompleta!